Wat kunt u doen om het ziekteverzuim te verlagen?

 

Ziekteverzuim kost veel geld voor uw bedrijf. Eén zieke werknemer kost gemiddeld tot twee maal zijn salaris!

Daarom is met preventief tegengaan van ziekteverzuim veel te winnen. Een langdurig zieke werknemer moet namelijk tot twee jaar lang zijn loon doorbetaald worden. Daar komen nog andere kosten bij, zoals kosten voor re-integratie, verzuimbegeleiding en vervanging.

Preventief uw werknemer gezond houden kan dan uitkomst bieden want natuurlijk wilt u dat uw werknemers zo fit mogelijk blijven. Daarom is het zinvol om het ziekteverzuim in uw bedrijf te verlagen.
 

7 tips tegen ziekteverzuim:

1. Zorg voor goed ziekteverzuimbeleid

Een ziekteverzuimbeleid richt zich op het voorkomen en beperken van ziekte. Voor een goed ziekteverzuimbeleid moet je onder andere werk maken van preventie. Hoe?

  • Door samen met uw collega´s een veilige en gezonde werkomgeving te creëren.
  • Maak een sterk verzuimprotocol Hierin staan de spelregels die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst.

Wij kunnen u ondersteunen een goed plan te maken aan de hand van uw wensen. We werken onafhankelijk dus kunnen adviseren wie we op dat moment geschikt vinden. Uiteraard zullen onze doeltreffende diensten hier een onderdeel van zijn.

2. Let op de signalen van ziekteverzuim

Verzuim komt soms als een totale verrassing. Toch hoeft dat niet altijd zo te zijn als je let op de signalen van ziekteverzuim. Als je die vroegtijdig herkent, kun je samen met de werknemer op zoek gaan naar een oplossing en uitval voorkomen. Wij kunnen u daarin pragmatisch van dienst zijn.

Een werknemer in de gevarenzone vertoont bijvoorbeeld signalen van werkstress, zoals:

  • prikkelbaar zijn
  • lijkt het overzicht kwijt te zijn
  • maakt geen uitgeslapen indruk
  • heeft moeite met concentreren.

Deze signalen hoeven overigens niet altijd te wijzen op dreigend ziekteverzuim, maar kunnen wel betekenen dat er iets aan de hand is.

Aanrader:

We kunnen uw werknemer niet alleen preventief ondersteunen maar uiteindelijk tot snelle actie over gaan indien er een acuut geval van verzuim optreed. Neem contact op met ons.

3. Maak verzuim bespreekbaar

Ziekteverzuim is voor veel werkgevers een heet hangijzer. Ze vinden het lastig om dit onderwerp aan te snijden in gesprekken met werknemers, omdat het al snel de privésfeer raakt. Toch hoeft het bij de juiste aanpak geen probleem te zijn om ziekteverzuim ter sprake te brengen.

Zo vinden werknemers het vaak fijn als je geïnteresseerd bent in hoe het met ze gaat. Je geeft blijk van deze interesse als je hier oprecht naar vraagt zonder meteen oplossingen aan te dragen. Geef daarbij ruimte voor een antwoord door het onderwerp los te koppelen van het functioneren van de werknemer.

Vragen die je kunt stellen:

  • Zit je goed in je vel?
  • Ik zie dat jij je de laatste tijd steeds vaker ziek meldt. Is er iets wat we kunnen doen om te helpen?
  • Heb jij het goed naar je zin op het werk?

4. Wees flexibel

Meer flexibiliteit op het werk kan zorgen voor minder ziekteverzuim. Denk aan de mogelijkheid om te bepalen waar en wanneer iemand werkt.

  • Uit een rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat bij werknemers die thuiswerken het ziekteverzuim ongeveer 0,5 procentpunt lager ligt dan bij werknemers die dat niet doen.

Daarnaast kun je medewerkers met behulp van zelfroosteren bijvoorbeeld meer zeggenschap geven over hun werktijden. Hierdoor sluiten werk- en privéverplichtingen beter op elkaar aan en verklein je de kans op uitval door een te hoge werkdruk.

5. Investeer in opleidingen

Het loont om te investeren in opleidingsmogelijkheden voor je personeel. Een hoger opleidingsbudget kan leiden tot een lager ziekteverzuim, zo blijkt uit het Ken- en Stuurgetallenonderzoek van adviesbureau Berenschot.

Het maakt daarbij niet uit om welke sector het gaat en wat de gemiddelde leeftijd is van het personeelsbestand. Mogelijk heeft dit te maken met de waardering die je uitspreekt als je medewerkers een opleiding laat volgen.

Daarnaast raken ze hierdoor niet achterop in hun professionele ontwikkeling, zodat ze beter (en dus met minder frustratie) hun werk kunnen doen. Dit verhoogt het werkplezier- en dat is het beste medicijn tegen verzuim.

Ook hierin kunnen wij uw medewerkers ondersteunen. Zo geven we geregeld les in voeding, beweging en mentale ondersteuning.

6. Werk samen met andere partijen

Kleine bedrijven hebben vaak minder (financiële) middelen voor preventie. Dat hoeft je er niet van te weerhouden om de handen ineen te slaan met andere partijen.

Zo kun je samen met bedrijven uit de buurt werken aan gezonde en vitale medewerkers. Bijvoorbeeld door een bedrijventoernooi te organiseren of het personeel gezamenlijk een voordelig sportschoolabonnement aan te bieden.

Daarnaast kan je verzekeraar toegang bieden tot een preventief medisch onderzoek. Dit houdt in dat medewerkers de beschikking hebben over een periodieke gezondheidscheck.

Wij werken onafhankelijk.

7. Wijs op elkaars verantwoordelijkheid

Bij ziekteverzuim ligt de verantwoordelijkheid bij twee partijen. Aan de ene kant moet jij als goede werkgever voldoende rekening houden met een zieke werknemer.

Andersom mag je van een werknemer verwachten dat hij goed werknemerschap toont. Dat betekent dat hij gemaakte afspraken moet nakomen, ook als het om ziekteverzuim gaat.

Je hebt namelijk een contract met elkaar, dat naast een aantal rechten ook plichten met zich meebrengt. In gesprekken met je werknemer kun je wijzen op deze gedeelde verantwoordelijkheid.